MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT

  • Trang web này sử dụng bảng mã font chữ Unicode. Nếu thấy chử & dấu viết không đúng, xin quý vị hãy bấm chuột phải, chọn Encoding → Unicode (UTF-8).
  • Tất cả sách đăng tải trên trang web này đều nhằm mục đích phục vụ bạn đọc miễn phí, với sự hoan hỷ cho phép của tác giả.
  • Việc giữ bản quyền trên trang này chỉ có nghĩa là không được phép sử dụng các thông tin trên trang này để trích dịch, in lại nhằm mục đích thu lợi nhuận.
  • Chúng tôi hoan nghênh bất cứ hình thức phổ biến rộng rãi bất vụ lợi nào, chỉ cần không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt.
  • Khi sử dụng thông tin trên trang web này, xin quý vị vui lòng ghi rõ xuất xứ để tỏ lòng tôn trọng tác giả.Where to Find Us:

Sudhana's Sutra Society
12729 Ann Louise

Houston, Tx 77086


Phone: (281) 591-1701

Cell: (713) 344-5779

Email: sudhanasutrasociety@gmail.com